Bonniers Trafikskola Online

Utfartsregeln – vad gäller?

Utfartsregeln

Det finns en mängd olika saker att tänka på i trafiken – allt ifrån trafikregler till vägskyltar och allt däremellan. En av de regler som du måste förhålla dig till är utfartsregeln. Men vad innebär den egentligen? I denna artikel ger vi dig svaret.

Innehåll

- Vad innebär utfartsregeln?
- Utfartsregeln eller högerregeln?

Vad innebär utfartsregeln?

Utfartsregeln faller under kategorin väjningsregler. Det innebär således att du har väjningsplikt i särskilda situationer. Mer exakt när du ska köra ut på en väg eller gata från:

- En parkeringsplats, fastighet, bensinstation eller liknande
- En stig, ägoväg* eller liknande
- En cykelbana eller gågata
- Terräng eller gångfartsområde

*Det är många som ställer sig frågan ”vad är en ägoväg?”. Till dessa hör exempelvis mindre vägar som går mellan en åker och ut på en riksväg, samt en skogsväg från någons privata mark.

Utfartsregeln eller högerregeln?

I många situationer känner sig bilister osäkra på om de ska förhålla sig till utfarts- eller högerregeln. Det kan därför vara bra att reda ut för vilka situationer den sistnämnda regeln ska tillämpas.

Högerregeln innebär att du ska lämna företräde åt trafik som kommer från höger. Den ska tillämpas samtliga i korsningar där det inte finns några andra skyltar eller anvisningar. Du ska även förhålla dig till regeln om du möter en medtrafikant på en öppen plats såsom ett torg.

Föreställ dig att en bilist kör ut från en bensinstation samtidigt som det kommer en medtrafikant på den väg som ska beträdas. Vem utav dem ska lämna företräde? Är det utfarts- eller högerregeln som gäller?

I denna situation ska bilisten som lämnar bensinstationen lämna företräde. Det är med andra ord utfartsregeln som ska tillämpas.

Vid en liknande situation inträffade för ett antal år sedan en krock. En krock som sedan kom att avgöras i Tingsrätten. Man var helt enkelt inte överens om vems felet var och vem som skulle lämna företräde. Resultatet blev att Tingsrätten gjorde den bedömningen som anges i exemplet ovan.

Avslutningsvis

Vi hoppas att du nu har större förståelse för vad utfartsregeln innebär och när den ska tillämpas. Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.