Bonniers Trafikskola Online

Stoppsträcka – vad är det?

Stoppsträcka

Om du börjat studera inför det skriftliga körkortsprovet, har du troligtvis kommer över uttrycket stoppsträcka. Men vad innebär det egentligen och hur går man tillväga för att räkna ut den? Vi ger dig svaret!

Innehåll

- Vad är en stoppsträcka?
- Vad är en reaktionssträcka?
- Vad är en bromssträcka?
- Stoppsträcka – räkneexempel

Vad är en stoppsträcka?

För att kortfattat förklara en stoppsträcka så är det den distans som ett fordon, t.ex. en bil, lastbil eller motorcykel, kräver för att stanna. Denna sträcka består av två olika delar – reaktionssträcka och bromssträcka.

För att kunna beräkna en stoppsträcka behöver vi således först reda ut vad reaktions- respektive bromssträckan är för något. Låt oss börja med detta för att sedan avsluta med ett räkneexempel.

Vad är en reaktionssträcka?

Precis som namnet antyder är reaktionssträckan det avstånd som ett fordon hinner färdas från det att föraren uppmärksammar ett hinder tills denne trycker på bromsen. Mycket handlar alltså om den enskilde individens reaktionsförmåga. En förare som är både utvilad och nykter har omkring en sekunds reaktionsförmåga.

Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka ens reaktionsförmåga negativt. Exempel på sådana faktorer är stress, trötthet och berusning. Med anledning av detta är det viktigt att man som bilförare inte framför sitt fordon om man är trött eller påverkad av alkohol och/eller droger.

Att framföra ett fordon om du är påverkad av alkohol eller droger är dessutom olagligt och kan resultera i både böter och fängelse.

En hastighet om 70 km/h kan jämföras med 21 meter per sekund, vilket innebär att reaktionssträckan vid denna hastighet är drygt 21 meter.

För att räkna ut reaktionssträckan kan du stryka sista siffran i hastigheten, multiplicera med reaktionstiden följt av 3.

Vad är en bromssträcka?

Bromssträckan är det avstånd som bilen hinner färdas från det att föraren trycker på bromsen tills fordonet har stannar helt och hållet. Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka bromssträckan. Exempel på sådana faktorer är hastighet, vägunderlag, däck, bromsar och fordonets vikt.

Den faktor som främst påverkar bromssträckan är hastigheten. Som exempel medför en fördubblad hastighet en fyra gånger så lång bromssträcka. En mindre hastighetsökning från 50 km/h till 70 km/h innebär en fördubblad sträcka.

För att räkna ut bromssträckan kan du stryka nollan i hastigheten, multiplicera med sig självt följt av 0,4.

Stoppsträcka – räkneexempel

För att summera det hela är alltså stoppsträckan = reaktionssträckan + bromssträckan.

Låt oss säga att det är sommartid, fint väder och bra vägunderlag. Du färdas i en hastighet om 70 km/h och åker i en bil som har både bra däck och bromsar. Plötsligt får du syn på ett hinder och bromsar därför kraftigt. Hur lång blir stoppsträckan om din reaktionstid är 1 sekund?

Först måste vi räkna ut reaktionssträckan, vilket kan göras på följande vis:

Vi tar vår hastighet (70 km/h) och stryker sista siffran. Därefter multiplicerar vi den med reaktionstiden (1 sekund) följt av 3. Med andra ord 7 × 1 × 3 = 21 meter reaktionssträcka.

Därefter räknar vi ut bromssträckan, vilket kan göras på följande vis:

Vi stryker nollan i hastigheten (70 km/h), multiplicerar med sig självt följt av 0,4. Med andra ord 7 × 7 × 0,4 = 19,6 meter bromssträcka.

Avslutningsvis läggs dessa sträckor ihop för att bilda stoppsträckan:

21 + 19,6 = 40,6 meter stoppsträcka.

Avslutningsvis

Vi hoppas att du nu har bättre koll på vad en stoppsträcka är samt hur du räknar ut den. Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.