Bonniers Trafikskola Online

Att tänka på vid stannande och parkering

stannande och parkering

På våra vägar finns det många regler att förhålla sig till. I denna artikel tänkte vi dela med oss av de regler som gäller vid stannande och parkering, samt sådant som kan vara bra att tänka på i dessa situationer.

Innehåll

- Så definieras stannande och parkering
- Regler kring stannande och parkerande
- Allmänna tips vid stannande och parkering

Så definieras stannande och parkering

Att skilja på stannande och parkering kan till en början verka förvirrande, men faktum är att det hela är väldigt enkelt. Så fort du stannar ditt fordon, oavsett om du sitter kvar i det eller inte, räknas det som parkering. Med andra ord räknas allt stannande som parkering. Det finns dock vissa undantag. Exempelvis om du stannar för:

1. Att rådande trafiksituation kräver det
2. Att undvika fara eller kollision
3. Att släppa av eller hämta passagerare
4. Att släppa av eller lasta på gods

Regler kring stannande och parkerande

Nu när du har bättre koll på hur man definierar stannande och parkering, tänkte vi dela med oss av de trafikregler som gäller:

- Du får endast stanna och parkera ditt fordon på höger sida av vägens färdriktning. Detta gäller dock inte ifall vägen är enkelriktad, alternativt om det finns en järnväg på höger sida. Det är då tillåtet att parkera på vänster sida av vägen.

- Du ska alltid stanna och parkera ditt fordon så långt ifrån körfältets mitt som möjligt.

- Du får inte parkera på en parkeringsplats som är avsedd för funktionshindrade, såvida du inte innehar ett parkeringstillstånd.

- Ifall du blir tvungen att stanna längs en väg när det är mörkt ute, alternativt om sikten är begränsad, är det viktigt att du slår på parkerings- och baklyktorna.

- Du får varken stanna eller parkera på en plats där du hindrar framkomsten för dina medtrafikanter, alternativt om du utgör en fara för andra.

Det finns en mängd olika platser där det inte är tillåtet att varken stanna eller parkera. Exempel på sådana platser är:

- Där skylten Förbud mot att stanna och parkera fordon finns
- Inom tio meter före eller efter en korsning
- Inom tio meter före ett övergångsställe, cykelpassage, cykel- eller gångbana
- I ett cykelfält
- I en spår- eller järnvägskorsning
- I ett spärrområde
- Där du förhindrar dina medtrafikanter att se vägskyltar eller trafiksignaler
- I närheten av ett backkrön
- På en motortrafikled eller motorväg
- I en cirkulationsplats
- I närheten av en kurva där sikten är begränsad
- I en tunnel
- Vid gul heldragen linje

Allmänna tips vid stannande och parkering

Sist men inte minst vill vi ge dig några allmänna tips och råd om sådant som kan vara bra att tänka på när du stannar eller parkerar din bil:

- Lämna aldrig bilnyckeln i tändningslåset när du parkerar och lämnar din bil. Kvarlämnade nycklar ökar nämligen risken för att ett barn eller någon annan obehörig ska starta bilen och orsaka en olycka.

- Lämna aldrig barn, hundar eller något annat husdjur ensamma i bilen under sommaren. Temperaturen i en bil kan under sommarmånaderna bli väldigt hög, vilket ökar chanserna för uttorkning.

- Respektera de parkeringsregler som gäller. De finns där av en anledning!

Avslutningsvis

Vi hoppas att du nu har bättre koll på vad som gäller vid stannande och parkerande. Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.