Bonniers Trafikskola Online

Riskettan

Riskettan

Riskettan är en viktig och obligatorisk del i riskutbildningen för dig som planerar att ta bilkörkort (B-körkort). I denna artikel berättar vi mer om vad riskettan innebär, varför den är viktig, samt vad nästa steg i utbildningen är.

Innehåll

- Vad är riskettan?
- Efter genomförd utbildning

Vad är riskettan?

Som nämnts ovan är riskettan den första delen av den obligatoriska riskutbildningen för dig som ska ta bilkörkort. Den första delen är teoretisk och genomförs på en trafikskola. Ett bra tips är att välja en lokal trafikskola där du planerar att ta körlektioner.

Utbildningen ska vara minst 3 timmar lång och efter genomförandet är giltighetstiden 5 år. Priset för denna utbildning varierar, men brukar generellt kosta mellan 400-800 kronor.

Under utbildningen får du lära dig om riskerna som bland annat alkohol, droger och trötthet, samt andra beteenden och faktorer kan påverka din körförmåga. Du kommer även att få en större förståelse för vad konsekvenserna av ett sådant beteende kan bli, samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Efter genomförd utbildning

När du lämnar riskettan ska följande mål vara uppnådda enligt Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning (TSFS 2012:40).

Teori

1. Återger

- Omfattningen av rattfylleriet,
- De regler som gäller för rattfylleri och trötthet,
- Skillnaderna i olycksstatistiken mellan olika åldersgrupper och mellan
män och kvinnor,
- Hur riskerna i trafiken kan påverkas av faktorer som kön, ålder,
personlighet, livsstil, grupptillhörighet och grad av körerfarenhet, och
- Hur trafiksäkerheten kan påverkas av faktorer som medpassagerare,
mobiltelefon, stress, lek etc., och

2. Redogör för

- Hur alkohol och andra droger påverkar kroppen, beteendet och
körförmågan på kort och lång sikt,
- Vilka konsekvenserna kan bli om man kör påverkad av alkohol eller
andra droger eller om man åker med en förare som är påverkad,
- Vad man kan göra för att undvika att man själv eller andra kör eller åker
med förare påverkade av alkohol eller andra droger,
- Vilken betydelse sömnen har och hur trötthet kan påverka föraren i
samband med körning,
- Hur man kan känna igen och uppmärksamma trötthetskänslan,
- Hur man undviker de risker som trötthet medför i samband med
körning, och
- Hur förarbeteendet påverkas av värderingar och attityder samt vilka
konsekvenser det kan få.

Självvärdering

- Bedömer sin förmåga och motivation att undvika de beteendena och
andra faktorer som kan medföra risker i trafiken, och
- Värderar det egna ansvaret för sin egen och andras säkerhet i trafiken.

Efter att du genomfört riskettan rapporterar den ansvarige läraren detta, samt att du uppnått ovanstående målsättningar. Nästa steg i riskutbildningen är den så kallade risktvåan, eller halkbanan som den också kallas. I denna lär du dig mer om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

När både riskettan och risktvåan är genomförd så rapporteras detta av den ansvarige läraren och då detta väl är registrerat och giltigt har du möjlighet att genomföra kunskapsprovet och körprovet hos Trafikverket.

Avslutningsvis

Vi hoppas nu att du har bättre förståelse för vad riskettan innebär, vilka målsättningar som finns, samt varför den är viktig.

Om du har genomfört båda stegen i riskutbildningen och behöver komma igång att studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av oss på Bonniers Trafikskola. Hos oss hittar körkortsfrågor, körkortsteori och teoriprov online- pedagogiskt och lätt att få tillgång till.