Bonniers Trafikskola Online

Vilken rangordning gäller i trafiken?

Rangordning i trafiken

Om du är i färd med att ta körkort har du troligtvis hört att det finns en särskild rangordning som gäller i trafiken. Men vad innebär detta egentligen? I denna artikel reder vi ut eventuella frågetecken och ger vi dig svaret.

Innehåll

- Varför finns det en rangordning i trafiken?
- Hur ser rangordningen ut?

Varför finns det en rangordning i trafiken?

Trafiken är många gånger intensiv och kännetecknas av många intryck. Ibland händer det även att du får flera anvisningar på en och samma gång. Självklart är det inte möjligt att följa alla dessa samtidigt. Då gäller det att veta i vilken ordning du ska följa dem. Det är också detta som är anledningen till att rangordningen finns – för att göra det enklare för dig som trafikant.

Hur ser rangordningen ut?

Om du får flera anvisningar samtidigt gäller följande rangordning:

1. Polismans tecken*
2. Trafiksignaler
3. Vägmärken
4. Trafikregler

Av alla de tecken och signaler som kan förekomma i trafiken är det alltså en polismans tecken som hamnar högst upp i rangordningen. Det är med andra ord detta tecken du främst ska följa om du får flera anvisningar på en och samma gång.

Exempelvis:

Du står vid en korsning eftersom trafikljuset visar rött. Det finns även en stoppskylt uppsatt. Medan du sitter och väntar uppmärksammar du däremot att en polis vinkar fram dig. Detta innebär att du får köra även fast du har rött ljus och det finns en stoppskylt.

*Även om det kallas polismans tecken finns det andra yrkesroller som kan dirigera trafiken. Till dessa hör:

- Parkeringsvakter
- Tulltjänstemän
- Bilinspektörer
- Vägtransportledare
- Vägarbetare

Du är således tvungen att i första hand följa direktiv från ovanstående tjänstemän.

Avslutningsvis

Vi hoppas att du nu har en bättre förståelse för den rangordning som gäller i trafiken. Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online. Vi ses på vägarna!