Bonniers Trafikskola Online

Varningsskyltar i trafiken

varningsskyltar

I Sverige finns det en mängd olika vägskyltar att hålla reda på. Skyltarna är en vital del av trafiksäkerheten, men också för att trafiken ska fungera överhuvudtaget. I denna artikel tänkte vi fokusera på de skyltar som är till för att göra dig uppmärksam på olika faror – nämligen varningsskyltar.

Olika typer av varningsskyltar

Som tidigare nämnts är denna typ av skyltar till för att göra dig och andra trafikanter uppmärksam på diverse faror. Det som kännetecknar dessa skyltar är deras triangelform, gula bakgrund och röda ytterkant. Med andra ord tydliga ”signalfärger” som gör dem enkla att upptäcka.

Vanligtvis finns dessa skyltar uppsatta drygt 150–250 meter innan den påstådda faran. Detta för att du ska ha tid att sänka hastigheten. Nedan hittar du en komplett lista på samtliga varningsskyltar:

A1. Varning för farlig kurva

Om du närmar dig en skarp kurva som kräver att du sänker hastigheten, kommer du att stöta på denna skylt. Märket anger även riktningen på kurvan.

A2. Varning för flera farliga kurvor

På vägar som innehåller flertalet skarpa kurvor efter varandra, kommer du att stöta på denna skylt. Märket anger även riktningen på den första kurvan.

A3. Varning för nedförslutning

Om du närmar dig en brant nedförslutning, kommer du att stöta på denna skylt. Siffran anger den procentuella lutningen.

A4. Varning för stigning

Till skillnad från ovanstående skylt varnar denna för en kraftig stigning. Siffran anger den procentuella stigningen.

A5. Varning för avsmalnande väg

Om du närmar dig en väg vars körfält är på väg att smalna av, kommer du att stöta på denna skylt. Sänk hastigheten.

A6. Varning för bro

Vid de fall som du närmar dig en öppningsbar bro, kommer du att stöta på denna skylt. Sänk hastigheten och var beredd att öppna vid en eventuell broöppning.

A7. Varning för kaj

Om du närmar dig en väg som slutar mot vatten, kommer du att stöta på denna skylt. Sänk hastigheten och var uppmärksam på din omgivning.

A8. Varning för ojämn väg

Vid de fall som vägen är i dåligt skick, kommer du att stöta på denna skylt. Anpassa hastigheten efter situationen.

A9. Varning för farthinder

Om du närmar dig ett farthinder i form av antingen en upphöjning eller nedsänkning, kommer du att stöta på denna skylt. Sänk hastigheten.

A10. Varning för slirig väg

På vägar där underlaget kan vara slirigt, kommer du att hitta denna skylt. I vissa fall kan den även användas för att göra trafikanter uppmärksamma på snö och isbildning. Detta är dock relativt ovanligt.

A11. Varning för stenskott

Om du färdas på en väg där risken för stenskott är stor, t.ex. på grusvägar, kommer du att stöta på denna skylt.

A12. Varning för stenras

På vägar där det finns en risk för stenras, kommer du att hitta denna skylt. Sänk hastigheten och var uppmärksam på din omgivning.

A13. Varning för övergångsställe

Om du närmar dig ett övergångsställe, kommer du att stöta på denna skylt. Sänk hastigheten och var beredd att på stanna och släppa förbi fotgängare.

A14. Varning för gående

På vägar där det finns många fotgängare, kommer du att stöta på denna skylt. Sänk hastigheten och var uppmärksam på din omgivning.

A15. Varning för barn

Om du färdas på en väg där det är vanligt att barn vistas, kommer du att stöta på denna skylt. Sänk hastigheten och var beredd på att stanna ifall situationen kräver. Tänk på att det ibland kan vara svårt att upptäcka barn på höll så var extra uppmärksam.

A16. Varning för cyklande och mopedförare

På vägar där det finns många cyklister och mopedförare, kommer du att stöta på denna skylt.

A17. Varning för skidåkare

Om du färdas på en väg där det är vanligt att skidåkare vistas eller korsar, kommer du att stöta på denna skylt. Sänk farten och var uppmärksam på din omgivning.

A18. Varning för ridande

På vägar där det finns många hästar och ryttare, kommer du att stöta på denna skylt. Sänk hastigheten och var beredd på att krypköra ifall du ser en ridande.

A19. Varning för djur

Om du färdas på en väg där det är vanligt för djur att vistas, kommer du att stöta på denna skylt. Sänk farten och var uppmärksam på din omgivning. Notera även att skyltarna kan ange vilket djur som kan förekomma. Andra exempel är rådjur, ren och vildsvin.

A20. Varning för vägarbete

På vägar där det pågår någon typ av renovering, kommer du att stöta på denna skylt. Sänk farten och var även beredd på att stanna fordonet om situationen kräver.

A21. Slut på sträcka med vägarbete

Om du har sett varningsskylten för pågående vägarbete, kommer du så småningom att stöta på även denna skylt. Den anger nämligen slutet på sträckan med arbete.

A22. Varning för flerfärgssignal

På vägar och platser där trafiken korrigeras med hjälp av trafikljus, kommer du att stöta på denna skylt.

A23. Varning för lågt flygande flygplan

Om du färdas på en väg i närheten av en flygplats, kommer du troligtvis att stöta på denna skylt som varnar för lågt flygande plan.

A24. Varning för sidvind

På vägar där det ofta förekommer starka sidovindar, kommer du att stöta på denna skylt.

A25. Varning för mötande trafik

Om du färdas på en enkelriktad väg som sedan övergår till ett körfält där det finns mötande trafik, kommer du att stöta på denna skylt.

A26. Varning för tunnel

När du närmar dig en tunnel, kommer du att stöta på denna skylt.

A27. Varning för svag vägkant

På vägar där kanten är svag, kommer du att stöta på denna skylt. Försök att hålla dig så långt ut från kanten som möjligt.

A28. Varning för vägkorsning

Om du närmar dig en vägkorsning, kommer du att stöta på denna skylt. Sänk hastigheten och var beredd på att släppa fram eventuella medtrafikanter.

A29. Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande vägar har väjnings- eller stopplikt

Om du färdas på en huvudled som gränsar till anslutande vägar, kommer du att stöta på följande skylt.

A30. Varning för cirkulationsplats

Om du närmar dig en cirkulationsplats, kommer du att stöta på denna skylt. Sänk hastigheten och var beredd på att stanna ifall det befinner sig medtrafikanter i rondellen.

A31. Varning för långsamma fordon

På vägar där det är vanligt förekommande med långsamma fordon, kommer du att stöta på denna skylt. Exempel på långsamma fordon är traktorer.

A32. Varning för fordon med dragdjur

Om du färdas på en väg där det vanligt med fordon bakom dragdjur, kommer du att stöta på denna skylt. Exempel på ett sådant ”fordon” är häst och vagn.

A33. Varning för terrängskotertrafik

På vägar där det är vanligt förekommande med snöskotrar, kommer du att stöta på denna skylt.

A34. Varning för kö

Om du färdas på en väg där det finns en ökad risk för köbildningar, kommer du att stöta på denna skylt. Var beredd på att stanna ifall situationen kräver.

A35. Varning för järnvägskorsning med bommar

Om du närmar dig en järnvägskorsning med bommar, kommer du att stöta på denna skylt. Sänk hastigheten och var beredd på att stanna ifall bommarna fälls ner.

A36. Varning för järnvägskorsning utan bommar

Om du närmar dig en järnvägskorsning som saknar bommar, kommer du att stöta på denna skylt. Sänk hastigheten och var extra uppmärksam på signal och omgivning.

A37. Varning för korsning med spårväg utan bommar

Samma som ovanstående med enda skillnaden att denna skylt varnar för en spårvägskorsning.

A38. Avstånd till plankorsning

Om du närmar dig en järnvägskorsning, kommer du att stöta på denna skylt som anger avståndet till korsningen.

A39. Kryssmärke

Om du närmar dig en järnvägs- eller spårvägskorsning, kommer du att stöta på denna skylt.

A40. Varning för annan fara

På vägar där det finns någon form av fara som inte kan beskrivas med något annat märke, kommer du att hitta denna skylt.

A41. Varning för olycka

Om du färdas på en väg där det skett en olycka, kommer du att stöta på denna skylt. Sänk hastigheten och var beredd på att stanna ifall situationen kräver det.

Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för hur de olika varningsskyltarna ser ut, samt vad dem betyder. Om det är dags att börja studera till körkortsteorin, kan vi varmt rekommendera våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.