Bonniers Trafikskola Online

Väjningsregler - vad gäller?

väjningsregler

I trafiken finns det en mängd olika trafikregler att förhålla sig, varav en utav dessa är väjningsregler. Men vad innebär de egentligen? I denna artikel reder vi ut det hela och ger dig svaret!

Innehåll

- Grunden för alla väjningsregler
- Olika typer av väjningsregler

Grunden för alla väjningsregler

Grunden för alla våra väjningsregler baserar sig egentligen på samma grundprinciper som bilkörningen överlag – att ingen har några rättigheter i trafiken utan endast gemensamma skyldigheter.

Precis som namnet antyder innebär väjningsregler att du måste lämna företräde åt en medtrafikant. Om du exempelvis ska beträda en huvudled har du väjningsplikt gentemot de som redan befinner sig på huvudleden.

Olika typer av väjningsregler

Nu när du har bättre koll på grunderna, tänkte vi berätta mer om de olika väjningsreglerna som finns på våra svenska vägar:

Väjningsplikt

Väjningsplikt är en utav de mest vanligaste förekommande trafikreglerna och innebär att du:

- Är tvungen att lämna företräde för korsande trafik.
- Måste bestämt visa att du har för avsikt att lämna företräde åt korsande medtrafikanter. Detta gör du bäst genom att bromsa i god tid innan korsningen.
- Är beredd på att stanna ifall situationen kräver det. Att stanna är inte ett krav men tänk på grundprincipen – i trafiken har finns inte några rättigheter utan bara gemensamma skyldigheter.

Stopplikt

En annan vanligt förekommande väjningsregel är stopplikten, vilket innebär att du:

- Måste lämna företräde för korsande trafik. - Är tvungen att tydligt visa att du har för avsikt att lämna företräde. - Måste stanna oavsett ifall situationen kräver det eller inte. Bilen måste stå helt still och får under inga omständigheter rulla sakta. - Är tvungen att stanna just innan stopplinjen. Finns ingen sådan ut markerad stannar du strax innan du äntrar den korsande vägen.

Högerregeln

Högerregeln är den regel som gäller på flest ställen i trafiken. Den gäller på så pass många ställen att den inte alltid behöver markeras med en vägskylt. Högerregeln innebär att du:

- Är tvungen att lämna företräde för medtrafikanter som kommer från höger.
- Måste tillämpas på samtliga ställen där fordon korsar varandras körriktning.
- Är tvungen att tillämpa den på samtliga ställen där det inte finns några andra väjningsregler.

Det finns däremot situationer där högerregeln inte bör tillämpas. Exempel på detta är när:

- Du ska äntra en huvudled.
- Du redan kör på en huvudled.
- Du hamnar i en korsning med trafikljus som fungerar.
- Du ska äntra en cirkulationsplats.
- Du redan kör i en cirkulationsplats.
- Du hamnar i en korsning där vägskyltarna för väjnings- eller stopplikt finns.
- Du lämnar ett accelerationsfält.

Utfartsregeln

Sist men inte minst finns också utfartregeln, vilken innebär att du har väjningsplikt när du kör ut från någon utav följande områden:

- Parkeringsplatser.
- Privata fastigheter som hus, lägenhetskomplex eller liknande.
- Bensinmackar och butiker.
- Gång- eller cykelbanor.

Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för de väjningsregler som gäller på våra svenska vägar. Om det är dags att börja studera till körkortsteorin, kan vi varmt rekommendera våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.