Bonniers Trafikskola Online

Väjningsplikt

Väjningsplikt

Väjningsplikten är en av våra viktigaste trafikregler, vilket innebär att det också är väldigt viktigt att veta vad den innebär och hur den regleras. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om just detta – vad väjningsplikt innebär och hur den regleras.

Grundregler

Innan vi djupdyker inom ämnet tänkte vi börja med att än en gång påpeka vikten av trafikreglernas grundregel – att ingen har några rättigheter i trafiken, endast gemensamma skyldigheter.

Med andra ord är det väldigt farligt att tänka att du har rätt till någonting i trafiken. Även om du kör på en huvudled och har företräde är det inte bra att ha inställningen “jag har företräde eftersom jag kör på en huvudled”. Ett bättre tankesätt är “mina medtrafikanter har väjningsplikt gentemot mig eftersom jag kör på en huvudled, men jag är ändå beredd att ingripa ifall någonting oväntat händer”.

Väjningsplikt

Vid de fall du ser vägskylten för väjningsplikt är det viktigt att vara uppmärksam på trafiken runt omkring dig, samt visa dina medtrafikanter att du kommer ge dem företräde. Detta bör du göra genom att i god tid minska hastigheten och visa att du har för avsikt att släppa förbi dem.

Väjningspliktens tre viktigaste punkter är att:

- Ge företräde åt korsande trafik.
- Tydligt visa att du har för avsikt att ge dina medtrafikanter företräde.
- Vara beredd att stanna om det är nödvändigt, men det är dock inget krav.

Högerregeln

Den allra vanligaste väjningsplikten i trafiken är högerregeln, vilket innebär att de medtrafikanter som kommer från höger sida ska ges företräde. Högerregeln gäller i de allra flesta korsningar om det inte finns någon vägskylt, trafiksignal eller polisman som anger annat.

Det du bör veta om högerregeln är att:

- Du måste ge företräde åt de medtrafikanter som kommer från höger sida.
- Den gäller vid samtliga korsningar där det inte finns angivet annat.
- Ibland finns vägskylten “Varning för vägkorsning” utplacerad för att göra dig och dina medtrafikanter extra uppmärksamma på att högerregeln måste användas.

Högerregeln gäller inte när:

- Du ska ansluta dig på en huvudled.
- Medan du färdas på en huvudled.
- Det finns fungerande trafiksignaler som korrigerar trafiken.
- Du färdas i rondeller.
- Det finns vägskyltar som påvisar att antingen väjningsplikt eller stopplikt ska tillämpas.
- Du lämnar ett accelerationsfält på motortrafikled eller motorväg.

Stopplikt

Stopplikten omfattas av samma regler som väjningsplikten, med enda skillnaden att du är tvungen att stanna oavsett om det nödvändigt eller inte. Att bryta mot stopplikten kan få allvarliga konsekvenser. Så pass allvarliga att du kan bli av med körkortet.

Det du bör veta om stopplikten är att:

- Du måste stanna även oavsett om det är nödvändigt eller inte. Tänk på att bilen måste stå helt stilla, det räcker inte med att endast rulla sakta!

- Du måste stanna innan stopplinjen. Vid de fall som det inte finns någon linje ska du istället stanna i direkt anslutning till den korsande vägen.

- Även om det uppstår en kö i närheten av en stopplikt måste fortfarande varje bil stanna vid stopplinjen.

Huvudled

När det kommer till huvudledsregeln så innebär det kort och gott att den som kör ut på huvudleden har väjningsplikt gentemot dem som redan befinner sig på den. Detta gäller oavsett vilka vägskyltar som visas.

Det du bör veta om huvudledsregeln är att:

- Samtliga trafikanter som ska köra in på huvudleden måste ge företräde åt de som redan befinner sig på den.

- Samtliga huvudleder är märkta med en huvudledsskylt i början av vägen, samt efter varje korsning.

- Samtliga huvudleder slutar när det finns ett slutmärke.

Utfartsregeln

Utfartsregeln innebär kort och gott att du är tvungen att lämna företräde åt dina medtrafikanter vid de fall som du lämnar en:

- Parkeringsplats
- Fastighet
- Bensinmack
- Gågata, gångfartsområde, vägren, terräng, gång- eller cykelbana.

Bussregeln

Bussregeln innebär att du och andra medtrafikanter är skyldiga att lämna företräde åt bussar om ni färdas i en hastighet av 50 km/h eller lägre. Om ni däremot färdas i en hastighet som överskrider 50 km/h är det istället bussarna som är tvungna att lämna företräde.

Avslutningsvis

Vi hoppas nu att du har bättre koll på de väjningsregler som gäller i Sverige. Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.