Bonniers Trafikskola Online

Vägmarkeringar - Vad är det?

vägmarkeringar trafikverket

Vägmarkeringar är som namnet antyder de olika mönster som du ser på bilvägar och bestäms av trafikverket. De kan förekomma i kombination med vägskyltar och syftar till en säkrare och mer organiserad trafik. De är vita som regel men kan vara gula vid t ex vägarbete eller under andra speciella omständigheter. När det finns gula markeringar utsatta gäller de framför de ordinarie vita markeringarna. I vissa fall kan de vara stärkta med vägbanereflektioner.

Varför vägmarkeringar?

Syftet med dem kan delas in i tre kategorier; nämligen markeringar som
• Reglerar
• Varnar
• Vägleder
… trafikanterna.

Reglerande

Den som inte följer den här typen av väg-mönster begår en överträdelse och begår alltså ett trafikbrott.

Varnande

Dessa vägmarkeringar varnar, som namnet antyder, för faror såsom en varningslinje som visar var körfältet i förarens färdriktning är avdelat och övergår till motsatt körfält.

Vägledande

Dessa markeringar på vägen fungerar som stöd för bilister vid parkering eller allmän körning.

Man delar även upp vägmarkeringar i
• Längsgående
• Tvärgående
• Övriga
Och de är precis som de låter på namnen. Övriga är mönster av olika slag såsom t ex en ”stopp”-text i asfalten.

Det som kan göra att vägmarkeringar känns komplicerade är inte att de är besvärliga att lära sig och tyda. Det svåra med markeringarna är att du måste ha koll på dem samtidigt du har uppsikt över skyltning, trafiken runtom samtidigt som du ska ha rätt växel i, hålla hastigheten och annat såsom att sätta på vindrutetorkare om det börjar regna.

Allt detta blir enkelt och naturligt i takt med att du tränar och får in en vana men innan dess så kan det lätt bli överväldigande. Det är därför bra att i lugn och ro läsa in sig på vad markeringarna betyder och separat lära in dessa så att du inte behöver ägna lika mycket tanke åt dem när du är ute i trafiken. Däremot är det självklart viktigt att följa dem – annars blir du en risk för dig själv, för andra och du kan dessutom få böter.

Om du har frågor om vägmarkeringarna som du ser när du är ute i trafiken såsom ”vad innebär de gula zig zag vägmarkeringarna trottoarkant?” eller ”varför är det en gul heldragen linje längs vägen” eller något helt annat om trafikregler så har du kommit helt rätt. Bonniers trafikskola har körkortsfrågor, körkortsteori & teoriprov online – pedagogiskt och lätt att få tillgång till.