Bonniers Trafikskola Online

Vad innebär gula vägmarkeringar?

Vad innebär gula vägmarkeringar?

Vi har i en tidigare artikel delat med oss om information kring vägmarkeringar. Efter detta har vi dock upptäckt att många fortfarande funderar över vad de gula vägmarkeringarna innebär. I denna artikel tänkte vi därför gå igenom vilka gula vägmarkeringar som finns, samt vad respektive markering betyder.

Innehåll

- Olika typer av vägmarkeringar
- De olika gula vägmarkeringarna

Olika typer av vägmarkeringar

Innan vi fördjupar oss i de gula vägmarkeringarna, tänkte vi börja med att berätta vilka olika typer av markeringar som finns. Det går nämligen att dela in vägmarkeringarna i tre olika kategorier:

- De som reglerar trafikanterna
- De som varnar trafikanterna
- De som vägleder trafikanterna

Just de gula markeringarna hamnar under den första kategorin. Dessa är alltså markeringar som reglerar dig som trafikant och tyder på att det är förbjudet att överträda dem. Att inte följa denna typ av vägmönster resulterar med andra ord i ett trafikbrott.

De olika gula vägmarkeringarna

Nedan följer en komplett lista av de olika gula vägmarkeringarna och dess innebörd:

M 21 – Förbud mot att stanna och parkera

Det som kännetecknar denna markering är att den består av en gul heldragen linje. Oftast återfinns den på trottoarkanter, men den kan även förekomma på kanten av ett körfält. Precis som nämnts ovan förbjuder denna markering dig att stanna och/eller parkera ditt fordon vid vägens kant.

M 22 – Förbud mot att parkera

Det som kännetecknar denna markering är att den består av en gul streckad linje. Precis som ovanstående varningslinje återfinns den framförallt på trottoarkanter, men även på andra körfältskanter. Markeringen anger även busshållsplatser.

Denna markering antyder att det är förbjudet att parkera ditt fordon vid körbanans kant. Det är däremot tillåtet att stanna vid vägkanten.

M 23 – Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

Det som kännetecknar denna markeringar är att den består av en gul heldragen linje i sicksack-mönster. Denna markering återfinns framförallt på trottoarkanter och används framförallt som en förstärkning av ovanstående markeringar. Precis som den förstnämnda förbjuder M 23 dig från att både stanna och parkera din bil vid vägkanten.

Avslutningsvis

Vi hoppas att du nu har bättre koll på vilka gula vägmarkeringar som finns, samt vad de innebär. Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.