Bonniers Trafikskola Online

Sväng från landsväg – så gör du

Sväng från landsväg

Landsvägskörning är en viktig del av uppkörningen och ditt framtida liv på vägarna. Inte minst då det oftast råder högre hastigheter samtidigt som det är mindre struktur än andra trafikmiljöer. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur du genomför ett av de mest kritiska momenten på ett säkert sätt – nämligen hur du utför en sväng på landsväg.

Innehåll

- Så genomför du en vänstersväng på landsväg
- Så genomför du en högersväng på landsväg

Så genomför du en vänstersväng på landsväg

Som tidigare nämnts råder oftast höga hastigheter på landsvägar. Något som gör svängarna till ett kritiskt moment. För att klara av en vänstersväng med lite högre hastigheter krävs det god planering, avsökning, rätt placering och gott samspel med övriga medtrafikanter. Nedan går vi igenom varje punkt steg-för-steg:

God planering – Med god planering menas att du tidigt förbereder dig själv inför vänstersvängen. Du iakttar omgivningen och bedömer bland annat vart infarten är, hur den ser ut, hur vägen innan svängen ser ut, om det finns en vägren eller svängfält samt om det finns några medtrafikanter på vägen.

Avsökning – I samband med att du börjar planera för svängen gör du även en ordentlig avsökning. Det vill säga att du kollar i backspeglarna och så långt fram som möjligt. Finns det några medtrafikanter, hur planerar de sin körning, ligger de väldigt nära eller kör de betydligt fortare än du?

Rätt placering – Hur du ska placera dig beror på vilka förutsättningar som råder. Exempel på omständigheter som påverkar hur du ska placera dig är vägrenar, svängfält, siktförhållanden och medtrafikanter.

Samspel med övriga medtrafikanter – Samspelet med andra fordon är grundläggande i trafiken. För att uppnå ett bra samspel vid en vänstersväng bör du tidigt visa dina medtrafikanter vad du ska göra. Detta gör du genom din placering, din hastighet och dina tecken.

Hur reagerar de när du planerar din vänstersväng och därav placerar dig så nära mitten som möjligt? Tar dina medtrafikanter bakom hänsyn till detta och anpassar hastigheten efter de omständigheter som råder?

När du väl närmar dig svängen sänker du hastigheten något, lägger i rätt växel och genomför svängen. Tänk på att du bör vara i rätt växel redan innan svängen. Att svänga med kopplingen nere eller också växla mitt i svängen bör undvikas.

Så genomför du en högersväng på landsväg

Att genomföra en högersväng på landsväg innebär att du måste ta hänsyn till samma punkter som vid en vänstersväng. Det vill säga planering, avsökning, placering och ett gott samspel med dina medtrafikanter.

Enda skillnaden mellan en höger- och vänstersväng är egentligen hur du ska placera dig. Som tidigare nämnts ska du vid en vänstersväng placera dig så nära mitten som möjligt. När du ska svänga höger söker du dig istället så långt åt höger som möjligt.

Avslutningsvis

Vi hoppas att du nu har större förståelse för hur du genomför en sväng från landsväg. Både till höger och vänster. Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.