Bonniers Trafikskola Online

Speciella gator i trafiken

Speciella gator i trafiken

Om du är i färd med att ta körkortet har du troligtvis fått erfara hur många trafikregler och vägskyltar det är att hålla reda på. Utöver detta finns det även en mängd speciella gator och vägar som inte lika vanligt förekommande i trafiken. Något som innebär att man lätt kan glömma bort vilka regler som gäller på dem. Med anledning av detta tänkte vi i denna artikel berätta mer om dessa speciella gator och dess regler.

Tättbebyggt område

I tätorter finns det vanligtvis en skylt som anger att du befinner dig i ett tättbebyggt område. Ibland kan även skylten kompletteras med namnet på tätorten. Vanligtvis gäller en hastighetsbegränsning om 50 km/h inom dessa områden. Skylten ska dock alltid kompletteras med en vanlig hastighetsskylt, vilket ger dig en tydlig anvisning om rådande begränsningar.

Utöver hastighetsskyltar kan även vissa skyltar vara kompletterade med ett förbudsmärke som t.ex. parkeringsförbud. Om detta är fallet är det viktigt att vara medveten om att förbudet gäller inom hela det tättbebyggda området. En sluttavla av modell E6 (tättbebyggt område upphör) anger när förbudet slutar att gälla.

Gångfartsområde

Om du närmar dig en öppen och torgliknande plats som med största sannolikhet består av många närliggande bostäder, butiker och andra anrättningar, kan detta vara ett gångfartsområde.

Skylten för gångfartsområde är vit och blå och består av en stadsmiljö, fotgängare och en bilist. När du färdas inom ett sådant område måste du anpassa dig efter de gående. Mer exakt gäller följande regler:

- Du får endast köra i gångfart. Det finns dock ingen exakt hastighetsbegränsning, utan du får själv avgöra vilken hastighet som är lämplig. Tänk dock på att anpassa dig efter de gående!
- Du har väjningsplikt gentemot fotgängarna. Väjningsplikten gäller också när du lämnar gångfartsområdet.
- Parkeringsförbud råder, vilket innebär att du inte får parkera inom området.

Gågata

En gågata liknar på många sätt ett gångfartsområde med skillnaden att det är ännu mer begränsat för bilister. Precis som namnet antyder är det ett område som är till för fotgängare, vilket innebär att endast nödvändig trafik är tillåten. Till nödvändig trafik hör exempelvis varuleveranser, sjuktransporter, samt transporter till och från hotell eller bostad.

Om du av någon av dessa anledningar kan klassificeras som nödvändig trafik och därav kör på en gågata, gäller samma regler som för gångfartsområdet.

Skylten för gågata är vit och blå och består av två fotgängare – en vuxen och ett barn – som håller varandra i handen.

Rekommenderad lägre hastighet

På vissa platser, exempelvis i närheten vid ett farthinder, hittar du skylten för rekommenderad lägre hastighet. En vit och blå skylt med texten ”max X km/tim”. Denna anger att det inte är lämpligt att framföra sitt fordon fortare än vad skylten anger. Vanliga anvisningar är max 30 km/tim, max 40 km/tim och max 60 km/tim. Detta är dock inget krav, vilket innebär att det är tillåtet att köra fortare än så.

Avslutningsvis

Vi hoppas att du nu har större förståelse för några av de mindre vanligt förekommande gatorna i trafiken, samt vilka regler som gäller på dessa. Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online. Vi ses på vägarna!