Bonniers Trafikskola Online

Risker i trafiken

Risker i trafiken

Att ta körkort och ge sig ut på de svenska vägarna är väldigt roligt, men det innebär också många risker. Risker som många inte skänker nog med tanke åt. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vilka risker som finns i trafiken, samt vad som är viktigt att tänka på ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Innehåll

- Statistik över trafikolyckor
- Nollvisionen – för en tryggare framtid
- De 3 huvudsakliga riskerna i trafiken
- Råd för att minska olycksrisken

Statistik över trafikolyckor

Trots att vi i Sverige är väldigt bra på trafiksäkerhet och ligger i den absoluta världstoppen inom området, är både riskerna och olyckorna på vägarna många. Alldeles för många. För att ge en bättre bild över situation har vi nedan sammanställt statistik över trafikolyckor:

- Antalet som dör i trafikolyckor årligen: ca 250–300 personer.
- Antalet som blir svårt skadade i trafikolyckor årligen: ca 3 000 personer.
- Antalet som blir lindrigt skadade i trafikolyckor årligen: ca 20 000 personer.
- Antalet som dör i alkoholrelaterade trafikolyckor årligen: ca 70 personer.
- Antalet oskyddade trafikanter som dör i trafikolyckor årligen: ca 120 personer.
- Antalet oskyddade trafikanter som blir svårt skadade i trafikolyckor årligen: ca 1 000 personer.

Som du kan se talar statistiken sitt tydliga språk – trots att vi är bland de länder i världen som har bäst trafiksäkerhet sker det väldigt många olyckor och dödsfall relaterade till dessa. Något som måste förändras.

Nollvisionen – för en tryggare framtid

Utgångspunkten för Nollvisionen är att ingen människa ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Ett riksdagsbeslut som togs 1997. Arbetet för att lyckas med denna vision ligger dels i att bygga säkrare bilar och vägar, men också genom att utbilda förare. I Sverige är Trafikverket den myndighet som har ansvaret för att samordna arbetet för Nollvisionen.

De 3 huvudsakliga riskerna i trafiken

När man pratar om trafiksäkerhet och olyckor brukar man säga att det finns tre huvudsakliga risker i trafiken. Dessa är:

- Människan
- Våra vägar
- Våra fordon

Risker med människan i trafiken

Det är inte ovanligt att vi människor känner oss övermodiga. Inte minst i trafiken. Faktum är dock att vår fysiska och psykiska förmåga knappt har förändrats sedan stenåldern. Med anledning av detta är vi egentligen inte byggda för att hantera de hastigheter, manövreringarna och allt annat som bilkörningen innebär.

Hur mycket vi än försöker att utveckla oss kommer alltid den mänskliga faktorn att vara en betydande orsak till trafikolyckor. För att lära dig mer om detta, kan du med fördel läsa vår tidigare artikel ”Människan i trafiken”.

Risker med våra vägar i trafiken

Vägarnas utformning har stor inverkan på trafiksäkerheten. Något som ställer stora krav på de som planerar, tillverkar och sköter om dem. Hur dåligt planerade, tillverkade eller skötta vägarna än må vara, bör du dock vara medveten om att det alltid är du som förare som är ansvarig för att anpassa hastigheten efter förhållandena. Se därför till att sänka hastigheten om vägen är undermåttlig eller sikten skymd.

Risker med våra fordon i trafiken

Sist men inte minst är våra fordons krock- och körsäkerhet en viktig faktor när det kommer till trafiksäkerheten. En bil eller ett annat fordon som är i undermåttligt skick och brister ur ett krock- eller körsäkerhetsperspektiv, medför stora risker. Både för föraren själv men också för dennes medtrafikanter.

För att säkerställa att samtliga fordon som färdas på de svenska vägarna är i gott skick, genomgår de därför regelbundna besiktningar. För att lära dig mer om detta, kan du med fördel läsa vår artikel ”Besiktiga bilen – information och fakta”.

Råd för att minska olycksrisken

För att minska olycksriskerna gäller det självklart att inte köra alkohol- eller drogpåverkad (vilket även är olagligt), vara väl införstådd med rådande trafikregler, samt tillämpa trafikens grundregel – att visa dina medtrafikanter respekt.

Utöver detta rekommenderar vi dig även att vara uppmärksam och redo att ta till de åtgärder som situationen kräver, i följande lägen:

- Vid vänstersvängar från landsvägar.
- Vid korsningar där högerregeln gäller.
- Vid omkörningar.
- Vid täta köer.
- Vid körning sent på natten.
- Under helger och helgdagar.
- Under semestermånaderna.

Avslutningsvis

Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för de risker som finns i trafiken, samt hur du ska agera för att minska olycksriskerna. Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online. Vi ses på vägarna!