Bonniers Trafikskola Online

Prövotid körkort – vad gäller?

Prövotid körkort

Om du nyligen tagit körkortet eller också är i full färd med det, har du troligtvis hört talas om någonting som kallas för prövotid. Men vad innebär det egentligen? I denna artikel ger vi dig svaret.

Innehåll

- Vad innebär prövotiden på körkort?
- Företeelser som resulterar i återkallelse

Vad innebär prövotiden på körkort?

Samtliga personer som tar körkort med B-behörighet omfattas av en så kallad prövotid. Prövotiden gäller i två år från det att man har tagit körkortet. Med andra ord börjar alltså denna tid att gälla direkt efter att man genomfört och fått ett godkänt resultat på det skriftliga teoriprovet samt uppkörningen.

Det som prövotiden främst innebär är att man blir tvungen att göra om såväl teori- som förarprov (uppkörning) ifall man skulle få sitt körkort indraget under dessa två år. Skulle man mot förmodan vägra att genomföra dessa prov på nytt, förblir alltså körkortet indraget. En annan vanlig benämning på detta är att körkortet har återkallats.

OBS! Det har sedan en tid tillbaka florerat rykten om att prövotiden på körkort har förlängts till 5 år. Detta är dock inte sant, utan endast ett rykte.

Företeelser som resulterar i återkallelse

Nu när du har bättre förståelse för vad prövotiden innebär, är du troligtvis intresserad av att veta mer om vilka företeelser som resulterar i att man får sitt körkort indraget. I grund och botten handlar det om att följa rådande trafikregler. Man kan alltså få sitt körkort återkallat ifall man:

- Gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafiken
- Gjort sig skyldig till rattfylleri
- Gjort sig skyldig till grovt rattfylleri
- Gjort sig skyldig till smitning
- Gjort sig skyldig till upprepade trafikbrott
- Gjort sig skyldig till fortkörning
- Kört mot rött ljus
- Inte har tagit hänsyn till en stopplikt
- Genomfört en omkörning vid ett övergångsställe
- Uppvisar opålitlighet i ett nykterhetshänseende
- Inte har följt myndighetsorder om att lämna in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

Den myndighet som kan besluta om att återkalla ett körkort är Transportstyrelsen. Det finns dock situationer där andra myndigheter som Tullverket och Kustbevakningen samt polis och åklagare kan omhänderta ett körkort med omedelbar verkan. Exempel på sådana är:

- Ifall man som förare uppvisar tydliga tecken på alkohol- eller drogpåverkan
- Ifall det på sannolika skäl kan antas att man som förare kommer att få sitt körkort återkallat pga. vårdslöshet i trafiken, rattfylleri eller grovt rattfylleri
- Ifall det på sannolika skäl kan antas att man som förare kommer att få sitt körkort återkallat pga. att man kört för fort, kört mot rött ljus eller också har genomfört en omkörning vid ett övergångsställe
- Ifall man som förare uppvisar över 0,25 milligram per liter i utandningsluften
- Ifall man som förare inte kan framföra sitt fordon på ett säkert sätt pga. en sjukdom, skada eller liknande.

Tullverket och Kustbevakningen får däremot endast omhänderta ett körkort med omedelbar verkan vid rattfylleribrott.

Avslutningsvis

Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för vad prövotiden på körkort innebär, samt vilka trafikföreteelser som kan resultera i att man får sitt körkort indraget. Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online. Vi ses på vägarna!