Bonniers Trafikskola Online

Parkeringsregler - vad gäller när du ska parkera?

Parkeringsregler

Oavsett om du är i full färd med att ta körkortet, eller också haft det sedan tidigare, kan det vara en bra idé att färska upp minnet med rådande parkeringsregler. De flesta utav oss har nämligen bra koll på vilka trafikregler som gäller ute i trafiken, men inte lika bra när det kommer till att parkera. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om de parkeringsregler som gäller i Sverige!

Innehåll

- Vad är parkering?
- Allmänna parkeringsregler
- Vad händer om du inte följer parkeringsreglerna?

Vad är parkering?

Innan vi berättar mer om vilka regler som gäller när du ska parkera, tänkte vi börja med att reda ut vad som definierar en parkering. För att göra det kort så innebär det att parkera när man placerar och stannar ett fordon på en specifik plats, oavsett om föraren sitter i bilen eller inte. Detta gäller dock inte om stannar fordonet för att:

- Det är nödvändigt på grund av rådande trafikförhållanden.
- Det är nödvändigt för att undvika fara.
- Det är nödvändigt för att låta en medtrafikant få gå in eller ut från sitt fordon, alternativt för att lasta av eller på gods.

Allmänna parkeringsregler

Nu när du har bättre koll på vad som definierar en parkering, tänkte vi berätta mer om de allmänna parkeringsreglerna som gäller i Sverige. Det finns nämligen generella regler som gäller över hela landet, samt de som kan variera från ort till ort.

Det som skiljer de generella trafikreglerna från de lokala bestämmelserna är att du som trafikant är skyldig att kunna dem utan till. Med andra ord anges de inte via några trafikskyltar. Lokala bestämmelser däremot anges i de flesta val med ett vägmärke som förklarar vad som gäller.

De allmänna bestämmelserna bygger i princip på två enkla principer. Innan du parkerar ditt fordon bör du därför tänka på om du:

- Kan parkera utan att någon fara uppstår.
- Kan parkera utan att hindra eller störa andra medtrafikanter.

Enligt trafikförordningens föreskrifter gäller följande parkeringsregler över hela vårt avlånga land:

- Om du färdas på en väg är det endast tillåtet att parkera längs vägens färdriktning. Åker du på en enkelriktad väg är det däremot tillåtet att parkera på båda sidor av vägen, så länge du kan parkera utan att fara uppstår eller på ett sådant sätt som inte hindrar eller stör andra. Det vill säga grundprinciperna.

- När du har parkerat ditt fordon är dy skyldig att kontrollera så att det inte kan rulla iväg på egen hand. Ett bra tips är att kontrollera så att handbromsen verkligen sitter i.

- När du har parkerat ditt fordon är du skyldig att kontrollera så att ingen av misstag råkar använda fordonet. Tänk exempelvis på att inte lämna bilen på eller med nycklarna i.

- När du ska stiga ur ditt fordon är det inte tillåtet att öppna dörrarna på ett sådant sätt som kan skada andra. Om du exempelvis parkerar näst intill en cykelväg bör du kolla i backspegeln så att det inte kommer någon cyklist när du öppnar dörren.

- Oavsett var du parkerar är det viktigt att göra det så nära vägkanten som möjligt för att inte vara till fara för andra medtrafikanter.

I Trafikförordningens föreskrifter finns även regler om vilka platser det är förbjudet att stanna på:

- Det är inte tillåtet att parkera ditt fordon vid en korsning med järnväg eller spårvagn.

- Det är inte tillåtet att parkera ditt fordon på ett sådant sätt att du skymmer vägskyltar och/eller trafiksignaler för medtrafikanter.

- Det är inte tillåtet att parkera ditt fordon på ett övergångsställe, en cykelöverfart, en korsande gång- eller cykelbana.

- Det är inte tillåtet att parkera närmare någon av ovanstående övergångsställen än 10 meter.

- Det är inte tillåtet att parkera ditt fordon om du färdas på en motortrafikled eller motorväg.

- Det är inte tillåtet att parkera ditt fordon i en vägport eller tunnel.

- Det är inte tillåtet att parkera ditt fordon på eller ens i närheten av ett backkrön.

- Det är inte tillåtet att parkera ditt fordon på eller i närheten av en vägkurva där sikten kan vara begränsad för dina medtrafikanter.

- Det är inte tillåtet att parkera närmare än 3 meter från en spärrlinje.

- Det är inte tillåtet att parkera ditt fordon i ett fält som är avsett för cyklar.

- Det är inte tillåtet att parkera ditt fordon på en gångbana.

- Det är inte tillåtet att parkera ditt fordon inom ett spärrområde.

- Det är inte tillåtet att parkera ditt fordon i ett körfält som är avsett för linjetrafik för bussar.

Vad händer om du inte följer parkeringsreglerna?

Så, vad händer då om man inte följer ovanstående parkeringsregler? Det finns tre olika saker som kan hända, antingen blir du tvungen att betala en felparkeringsavgift, en kontrollavgift eller också flyttas ditt fordon.

Felparkeringsavgift

På allmänna vägar, gator och parkeringsplatser är det antingen polisen eller kommunala parkeringsvakter som är skyldiga att kontrollera så att bilister förhåller sig till de regler som gäller vid parkering.

Om det är så att du råkar bryta mot någon utav reglerna, både de generellera eller lokala, kan du bli tvungen att betala en felparkeringsavgift som utfärdas av polis eller parkeringsvakt. Det är alltid den som äger fordonet som är skyldig för att avgiften betalas in. Lånar du alltså någons bil och blir bötfälld är det ändå fordonsägaren som är skyldig att betala in avgiften. Detsamma gäller självklart om du lånar ut din bil till någon.

Även om du anser att felparkeringsavgiften du tilldelats är felaktig, måste du betala in den. Du har däremot möjlighet att begära rättelse hos polismyndigheten och godkänner de inte detta har du även möjlighet att överklaga beslutet för att få pröva felet i tingsrätten.

Kontrollavgift

Kontrollavgiften liknar i många avseenden felparkeringsavgiften, med enda skillnaden att den kan utfärdas på tomtmark/privat mark. Markägaren kan då förbjuda eller tillämpa särskilda regler för vad som gäller vid parkering. Detta ska dock tydligt framgå via vägmärken.

Följer du inte dessa regler kan du bli bötfälld av ett privat vaktbolag som markägaren har anlitat. Reglerna för hur dessa uppgifter kan krävas in skiljer sig dock ifrån de som gäller vid felparkeringsavgiften. De kan bäst liknas med en vanlig faktura som ges om du exempelvis beställer någonting från nätet.

Flyttning av fordon

Om du parkerar ditt fordon på ett sådant sätt så att det utgör direkt fara för medtrafikanter, hindrar trafiken eller liknande, kan ditt fordon även flyttas. Detta kan även bli aktuellt om din bil har körförbud, saknar registreringsskylt, innehar obetald fordonsskatt eller försäkring, samt om du har felparkeringsavgifter som överstiger ett värde av 5 000 kronor.

Avslutningsvis

Vi hoppas nu att du har bättre koll på vilka parkeringsregler som gäller på de svenska vägarna. Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.