Bonniers Trafikskola Online

Parkeringsförbud

Parkeringsförbud

När det kommer till bilkörning finns det en mängd olika trafikregler och vägskyltar som är viktiga att hålla reda på. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om parkeringsförbud och parkeringsregler.

Innehåll

- Generella bestämmelser
- Förbud att parkera
- Förbud att stanna

Generella bestämmelser

När det kommer till trafikregler finns det både generella bestämmelser som gäller över hela landet, samt lokala föreskrifter som fastställs inom respektive kommun. I trafikförordningen finns det alltså generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera, vilka heller inte anges med hjälp av vägmärken.

Samtliga parkeringsregler bygger på två enkla principer – att du inte får stanna eller parkera på ett sådant sätt som hindrar eller stör andra, samt utan att någon fara uppstår. Nedan kan du läsa mer om de generella parkeringsreglerna som finns i Sverige:

- Du får inte parkera på en gata eller allmän väg i längre än 24 timmar under vardagar.

- Det är inte tillåtet att öppna dörrarna så att det uppstår fara för andra.

- Efter att du har stannat eller parkerat på ett lagligt sätt måste du kontrollera att bilen inte kan rulla iväg av sig själv.

- Efter att ha stannar eller parkerat bilen måste du se till att ingen av misstag har möjlighet att använda den.

- Om du blir tvungen att stanna eller parkera vid sidan om en väg får detta endast ske på höger sida i bilens färdriktning.

Detta gäller dock inte på enkelriktade vägar där du även får parkera på vänster sida om färdriktningen. Tänk också på att stanna eller parkera så nära vägkanten som möjligt för att inte vara en fara för andra medtrafikanter.

- Det är inte tillåtet att stanna eller parkera på ett sådant sätt som förhindrar andra medtrafikanter att komma fram med sin bil eller annat fordon.

- Det är inte heller tillåtet att stanna eller parkera på ett sådant sätt som förhindrar andra medtrafikanter att åka iväg med sitt fordon.

- Om du är tvungen att använda en parkeringsbiljett för att parkera på en plats måste denna placeras väl synligt framtill i bilen.

- Om du är tvungen att använda en parkeringsskiva för att parkera på en plats ska även denna placeras väl synligt framtill i bilen. Tänk då på att tiden ska ställas in på den närmaste halvtimmen från det att du har parkerat.

Förbud att parkera

Nu när du har bättre koll på vilka generella parkeringsregler som gäller, tänkte vi berätta mer om var absolut inte får parkera.

- Det är inte tillåtet att parkera inom 30 meter från en plankorsning.

- Det är inte tillåtet att parkera på ett sådant sätt att du blockerar infarten till en fastighet. Möjligheten att ta sig in och ut från fastigheten får inte heller försvåras.

- Det är inte tillåtet att parkera på en hållplats som är avsedd för bussar, spårvagnar eller skolskjuts. Du får dock stanna på dessa platser om det sker på ett sådant sätt som inte förhindrar bussar, spårvagnar eller skolskjuts att ta sig fram som vanligt.

Detta gäller 20 meter före angiven hållplats, samt 5 meter efter.

- Det är inte tillåtet att parkera på en mötesplats om det finns en vägskylt med märket för detta.

Förbud att stanna

Det finns även vissa platser och situationer som förbjuder dig att stanna ditt fordon. På följande platser och situationer är det inte tillåtet att stanna:

- Det är inte tillåtet att stanna mitt i en järnvägs- eller spårvägskorsning.

- Det är inte tillåtet att stanna på ett sådant sätt att du skymmer vägskyltar eller trafiksignaler för dina medtrafikanter.

- Det är inte tillåtet att stanna på en motorväg eller trafikled.

- Det är inte tillåtet att stanna inom 10 meter från en cykelöverfart, inom 10 meter från en korsande gång- eller cykelbana, i en tunnel, kurva eller någon annanstans där sikten är begränsad. Det är inte heller tillåtet att stanna efter en heldragen linje, mellan körfält eller i cykelfält, spärrområden, cirkulationsplatser eller körfält som är avsedda för fordon i linjetrafik.

Avslutningsvis

Vi hoppas nu att du har bättre koll på de parkeringsregler som gäller i Sverige. Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.