Bonniers Trafikskola Online

Vad ska man tänka på vid omkörning?

omkörning

Det finns en mängd saker att tänka på i trafiken – trafikregler, att visa respekt gentemot dina medtrafikanter, samt vara förberedd på att hantera farliga situationer. Omkörningar är ett typiskt exempel på en eventuell farlig situation som även omfattas utav olika regler, så låt oss prata mer om detta!

Innehåll

- Grundläggande regler vid omkörning
- Så genomför du en säker omkörning
- När är det förbjudet att köra om?
- Vad ska man tänka på när man blir omkörd?

Grundläggande regler vid omkörning

Som nämnts ovan kan omkörningar vara en trafikförseelse som skapar farliga situationer. För att undvika detta är det därför viktigt att man i trafiken följer de grundläggande reglerna som gäller vid omkörning:

1. Kör om på vänster sida*.
2. Se till att det finns gott om sidledsavstånd mellan dig och den bil du kör om.
3. Försäkra dig om att hela omkörningssträckan har god sikt och är fri från mötande trafik, kurvor eller andra hinder.

*I vissa situationer är det dock tillåtet att göra en omkörning på höger sida av vägen. Exempelvis om bilen framför dig ska svänga in på en väg till vänster.

Så genomför du en säker omkörning

Nu när du har koll på de grundläggande reglerna som gäller vid omkörningar, tänkte vi berätta mer om hur du kan genomföra en på ett säkert sätt:

1. Styr bilen åt vänster för att få god sikt över omkörningsbanan och kontrollera så att den är fri från mötande trafik, kurvor eller andra hinder.
2. Kolla i a) din inre backspegel, b) din vänstra sidospegel och c) döda vinkeln, för att försäkra dig om att ingen är i färd med att köra om dig.
3. Använd din vänstra blinkers.
4. Accelerera i det vänstra körfältet och försäkra dig om att det finns gott om sidledsavstånd mellan dig och den bil du kör om.
5. Efter att du har passerat din medtrafikant och du ser denne i din högre sidospegel, kan du sätta på din högra blinkers och återvända till det ursprungliga körfältet.

När är det förbjudet att köra om?

Det är dock inte alltid du får köra om, utan i vissa situationer och på vissa vägsträckor råder det totalt omkörningsförbud. Exempel på sådana förhållanden är:

- Ifall du ser en vägskylt för “Förbud mot omkörning”.

- Om det kan uppstå fara antingen för dig eller dina medtrafikanter (mötande trafik, korsningar, kurvor eller andra hinder).

- Ifall en bakomliggande bil är i full färd med att köra om dig.

- Om det är kö och gapet mellan bilarna är väldigt litet.

- Ifall den medtrafikant du tänkt passera sätter på vänsterblinkers.

- Om du får möte och korsar mittlinjen.

- Ifall sikten är väldigt dålig och du passerar mittlinjen.

- I anknytning till obevakade övergångsställen, cykelpassager och cykelöverfarter. Med undantag för att du kör i så pass låg hastighet att du har möjlighet att stanna ifall det finns flertalet körfält i din riktning samt att a) körfälten leder till olika håll, b) det har uppstått kö i samtliga körfält, alternativt c) att det inträffar i anknytning till en korsning.

- Ifall omkörning sker på höger sida, med undantag för a) körfälten leder till olika destinationer, b) det har uppstått kö i samtliga körfält, c) ifall dina medtrafikanter står i olika körfält i anknytning till en korsning, d) den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h och det finns åtminstone två markerade körfält i din riktning, e) ifall det fordon som ligger framför dig har tänkt svänga vänster.

- Om det finns en korsning där högerregeln gäller, med undantag för omkörning av tvåhjuliga fordon.

- Ifall omkörningen sker i anknytning till en järnväg utan bom eller trafiksignaler, med undantag för tvåhjuliga fordon.

Vad ska man tänka på när man blir omkörd?

Det är däremot inte enbart mycket att tänka på när du ska köra om någon, utan även när du själv blir omkörd finns det viktiga saker att ha i åtanke. Ifall du blir omkörd bör du:

- Styra så långt till höger som möjligt för att säkerställa att sidledsavståndet mellan dig och omkörande bil är stort. Ifall vägrenen är ledig kan du även använda den.
- Var beredd på att minska hastigheten ifall situationen kräver det.
- Tänka på att du har en skyldighet att underlätta omkörningen även ifall den är felaktig eller direkt farlig.

Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för de grundläggande reglerna som finns vid omkörning, hur du kan genomföra dem på ett säkert sätt, samt när det råder omkörningsförbud!

Om det är dags att börja studera till körkortsteorin, kan vi varmt rekommendera våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.