Bonniers Trafikskola Online

Motorväg

Motorväg

Vi har tidigare pratat om vad som gäller vid körning på motortrafikled och i denna artikel tänkte vi fortsätta på den inslagna vägen och prata om vad som gäller på motorväg, samt vad som skiljer dem åt.

Innehåll

- Risker på motorväg
- Hastighet på motorväg
- Trafikregler på motorväg
- Skillnaden mellan motorväg & motortrafikled

Risker på motorväg

Rent generellt sett är motorvägar många gånger säkrare än andra vägar, men precis som med körning på motortrafikled finns det också en del risker med motorvägar. Risker som gör det extra viktigt att vara säker på sin egen körning samt gällande trafikregler (vilket självklart gäller oavsett väg).

Trots detta så har de flesta risker på motorvägen ingenting med trafikregler att göra, utan det som du bör vara särskilt vaksam på är:

Fartblindhet

Fartblindhet är någonting som uppstår när du färdats på en motorväg under en lång tid och sedan saktar ner för att exempelvis lämna motorvägen. I samband med detta är det med stor sannolikhet som du kommer uppleva din hastighet som lägre än vad den egentligen är. Det är detta som kallas för fartblindhet.

Det som är farligt med att bli fartblind är att din förmåga att bedöma avstånd och stoppsträcka försämras, vilket i sin tur kan leda till kollisioner.

Vattenplaning & singelolyckor

I och med att hastigheten på dessa vägar är så pass hög ökar också risken för vattenplaning vid dåligt väder. Detta i kombination med enformigheten i körningen ökar även risken för singelolyckor. De flesta som somnar bakom ratten och kör av vägen gör detta på en motorväg.

Seriekrockar

En annan risk med motorvägar är seriekrockar, vilka många gånger orsakas av för korta avstånd mellan bilarna.

Hastighet på motorväg

Vi pratar mycket om de höga hastigheterna på motorvägarna, men hur fort får man egentligen köra?

För vanliga personbilar är den högsta tillåtna hastigheten på motorvägar 110 km/h. I särskilda fall kan det dock vara tillåtet att färdas i en hastighet av 120 km/h, men detta ska då meddelas via vägskyltar eller annan föreskrift.

När det kommer till tunga lastbilar får dessa endast framföras i en hastighet om max 90 km/h på en motorväg.

Trafikregler på motorväg

Nedan kan du läsa mer om de trafikregler som gäller på motorväg:

- Endast fordon som kan och får framföras i minst 40 km/h får vistas på en motorväg. Detta gäller dock inte mopeder klass I.

- Den högsta tillåtna hastigheten för personbilar är 110 km/h, med vissa undantag då en hastighet på 120 km/h är tillåten. Detta ska dock tydligt förmedlas.

- Varken de trafikanter som befinner sig på motorvägen eller som vill beträda den via accelerationsfältet har väjningsplikt. Här gäller sunt förnuft och ömsesidig respekt för dina medtrafikanter.

- Om det däremot inte finns något accelerationsfält i samband med påfarten har du som anslutande fordonen väjningsplikt. Med andra ord behöver du lämna företräde till de som redan befinner sig på motorvägen.

- På motorvägar är det strängt förbjudet att stanna och parkera, vända, backa, gå, cykla, lifta och plocka upp liftare, bogsera (om du inte fått motorstopp på vägen), samt använda vägrenen (om det inte gäller nödfall).

Skillnaden mellan motorväg & motortrafikled

Ibland kan det vara lätt att blanda ihop motorväg och motortrafikled, samt veta vad som egentligen skiljer dem åt. Rent trafikregelmässigt finns det ingenting som skiljer de två vägarna åt, utan skillnaden ligger framförallt i utformningen av dem.

En motorväg har två körbanor i vardera riktningen medan en motortrafikled endast har en körbana som är dubbelriktad.

Avslutningsvis

Vi hoppas nu att du har bättre koll på vilka trafikregler som gäller på de svenska motorvägarna. Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.