Bonniers Trafikskola Online

Motortrafikled

Motortrafikled

Om du är i full färd med att ta körkortet är det viktigt att kunna köra på en motortrafikled, men än viktigare att veta vilka trafikregler man måste hålla sig till. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om de trafikregler och risker som finns vid körning på en motortrafikled.

Innehåll

- Risker & hastighet
- Trafikregler
- Vägskyltar

Risker & hastighet

På en motortrafikled gäller generellt sett samma regler som på en motorväg, med enda skillnaden att den högsta tillåtna hastigheten är 90 km/h om ingen vägskylt antyder något annat. Ibland händer det nämligen att hastigheter på upp till 110 km/h är tillåtna. Med anledning av den höga hastigheten ställs det därför stora krav på dig som förare, vilket innebär att du bör agera med extra försiktighet.

På dessa vägar är det inte ovanligt med mötande trafik, vilket innebär att risken för olyckor är stor. För att minska antalet mötesolyckor har man på de flesta trafiksträckor byggt vägar med skiftande körfält, så kallade 2+1 vägar. Med andra ord vägar där antalet körfält är två på den ena sidan och enbart en på den andra. I körbanans mitt hittar du även ett mitträcke, vilket också hjälper till att minska antalet olyckor.

Trafikregler

Nu när du är medveten om de risker som finns med att köra på en motortrafikled, tänkte vi gå igenom vilka trafikregler som du måste förhålla dig efter:

- Det är inte alla typer av fordon som får framföras på dessa vägar, utan endast motorfordon som får framföras i en hastighet som överstiger minst 40 km/h. Detta gäller dock inte mopeder klass I.

- Det är endast tillåtet att beträda en motortrafikled i vägens början eller via en påfart. Detsamma gäller när du ska lämna den, med skillnaden att det sker via en avfart.

- Det är inte tillåtet att köra på körbanans skiljeremsa eller på tvärgående förbindelseväg.

- Det är inte heller tillåtet att vända eller backa ditt fordon på en motortrafikled.

- Det är inte tillåtet att stanna eller parkera på vägkanten. Detta får endast göra på markerade parkerings- och rastplatser.

- Som nämnts tidigare är hastigheten vanligtvis 90 km/h på en motortrafikled, men ibland kan den vara så mycket som 110 km/h. Den högsta tillåtna hastigheten på dessa vägar är således 110 km/h.

Vägskyltar

Sist men inte minst tänkte vi visa de vägskyltar som antyder att en motortrafikled börjar och upphör, samt vad som kan vara bra att tänka på vid dessa tillfällen.

Motortrafikled börjar

Detta är den vägskylt som antyder att en motortrafikled börjar. När du passerar denna skylt är det viktigt att uppmärksamma vilken hastighet som gäller. Kom ihåg att den högsta tillåtna hastigheten är 90 km/h om inget annat anges.

Något annat som också är viktigt att ta hänsyn till är påfarten. På många av dessa vägar finns det ingen accelerationssträcka, vilket innebär att väjningsplikten gäller för den som vill beträda vägen från en påfart.

De flesta vägar har däremot ett spärrområde i form av en heldragen linje som inte får överträdas. För att smidigast beträda vägen bör du anpassa din hastighet till trafiken och beträda den så fort som möjligt.

Motortrafikled slutar

Detta är den vägskylt som antyder att en motortrafikled upphör. När du ser denna vägskylt är det dags att sänka hastigheten då den vanligtvis kan sjunka till så lågt som 50 km/h eller lägre. Vid de fall som det finns en avfart bör du även tänka på avståndet till din medtrafikant som befinner sig framför dig.

Avslutningsvis

Vi hoppas nu att du har bättre koll på vilka trafikregler som gäller på de svenska motortrafiklederna. Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.