Bonniers Trafikskola Online

Allt du behöver veta om körfält

Körfält

Det finns en mängd saker att tänka på i trafiken – trafikregler, vägskyltar och körfältsbyten – för att bara nämna några. I denna artikel tänkte vi fokusera på det sistnämnda och berätta mer om vilka olika typer av körfält som finns, vad man ska tänka på vid omkörningar och körfältsbyten!

Innehåll

- Vad är ett körfält?
- Olika typer av körfält
- Vilket fält ska man välja?
- Så ska bilen placeras
- Så genomför du ett körfältsbyte

Vad är ett körfält?

Enligt lagens mening definieras ett körfält på följande sätt:

“Ett körfält är ett längsgående fält av en körbana som anges med vägmarkering eller, om vägmarkering inte finns, är tillräckligt brett för trafik i en fil med fyrhjuliga fordon.”

Olika typer av körfält

I Sverige finns det två olika typer av körfält – markerade och omarkerade. Det skiljer sig på följande sätt:

1. Markerade – På dessa finns det utmålade linjer som skiljer körfälten från varandra. Fördelen med detta är att trafikanterna får en bra överblick av de olika fälten. Detta är också den allra vanligast förekommande typen.

2. Omarkerade – Inte helt otippat finns det på dessa inte några utmålade linjer som skiljer körfälten från varandra. Som nämnts i lagtexten räknas det även som ett körfält om utrymmet i sidled är nog stort för att framföra ett fyrhjuligt fordon.

Vilket fält ska man välja?

Generellt sett ska du välja att färdas i det körfält som finns längst till höger. Det finns dock vissa situationer där du själv får utse vilket fält som är mest passande för din fortsatta resa. Exempel på dessa situationer är:

1. Ifall det finns minst två markerade körfält i den riktning du färdas, samt att det råder en maxhastighet på 70 km/h. Du får då genomföra en omkörning på höger sida.

2. Ifall det finns körfältsvägvisare eller körfältspilar.

Så ska bilen placeras

Nu när du har bättre förståelse för vilket körfält du ska välja, tänkte vi berätta mer om hur du ska placera bilen i fältet. Generellt sett ska bilen placeras i mitten av körfältet, men det finns dock situationer som kan kräva andra placeringar. Exempel på dessa situationer är:

1. God sikt – Ifall du färdas i dagsljus och det är god sikt både framför dig och åt sidorna, är det okej att ligga närmare vägrenen. Fördelen med detta är att du har ett bra säkerhetsavstånd från mötande fordon.

2. Dålig sikt – Om du däremot färdas i mörker och sikten är begränsad, är det bättre att placera bilen närmare vägens mitt. Fördelen med detta är att du har ett bra säkerhetsavstånd från eventuella djur som kan beträda vägen från vägrenen. Får du däremot möte kan du svänga lite åt höger.

3. Vid en sväng – Hur du ska placera dig vid en sväng beror helt och hållet på vilken typ av sväng du ska göra. Vid en vänstersväng ska du ligga så nära vänsterkanten av ditt körfält som möjligt. Tvärtom vid en högersväng.

Så genomför du ett körfältsbyte

Sist men inte minst tänkte vi berätta mer om hur du genomför ett körfältsbyte. Något som du gör på följande sätt:

1. Börja med att stämma av hur trafiken ser ut. Är det lugnt? Är avståndet till den medtrafikant som finns framför dig okej?

2. Om allt ser okej ut bör du i följande ordning kontrollera a) den inre backspegeln, b) sidospegeln, samt c) döda vinkeln.

3. Är allt okej där också kan du slå på din blinkers.

4. Dröj i några sekunder för att kontrollera att dina medtrafikanter uppfattar att du ska byta körfält. Kontrollera även döda vinkeln en sista gång så att inget fordon eller djur har dykt upp.

5. Byt därefter körfält.

Avslutningsvis

Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för vad ett körfält är, vilka fält som finns och vilket du ska välja, samt hur du ska placera din bil och genomföra ett körfältsbyte. Om det är dags att börja studera till körkortsteorin, kan vi varmt rekommendera våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.