Bonniers Trafikskola Online

Handledarutbildning - Introduktionsutbildning för övningskörning

Handledarutbildning

Om du planerar att övningsköra bil tillsammans med ditt barn eller någon annan, är det ett måste att genomgå en så kallad handledarutbildning. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om varför denna utbildning är obligatorisk, vad den innehåller, vart du kan gå den, samt svara på vanligt förekommande frågor som många har.

Innehåll

- Varför är handledarutbildningen obligatorisk?
- Vad innehåller handledarutbildningen?
- Vanliga frågor om handledarutbildningen

Varför är handledarutbildningen obligatorisk?

De flesta som agerar handledare till sina barn eller någon annan som ska övningsköra med personbil, har många gånger haft körkortet i tiotals år och undrar därför varför det är nödvändigt. Med anledning av detta kan det därför vara en bra idé att börja reda ut varför både du och den du ska övningsköra med måste genomgå denna utbildning.

Utbildningen utgår framförallt ur nollvisionen, vilket är visionen om att ingen ska omkomma på våra vägar. Med andra ord syftar den alltså till att informera både dig som handledare, men också din elev, om de risker som finns i trafiken. Speciellt som ung förare. Den är även viktig för att båda ska få andra hjälpsamma tips och råd om hur ni ska planera körningen på bästa sätt.

Trots att du som handledare haft körkort i många år finns det idag mycket som skiljer sig åt både vad gäller trafikregler och körsätt. Framförallt ecodriving är något nytt. Utöver detta får ni även information om vilket säkerhetstänk ni bör ha i trafiken, samt chans att ställa frågor som rör trafikregler eller andra funderingar.

Handledarutbildningen är alltså till för att du ska vara informerad om eventuella skillnader från när du tog körkort, hur du bäst kan planera körningen med din elev, så att ni båda kan känna er trygga när ni ger er ut på vägen.

Vad innehåller handledarutbildningen?

Nu när du har bättre förståelse för varför det är obligatoriskt att genomföra handledarutbildningen, tänkte vi berätta mer om vad den innehåller:

Information om körkortsutbildningen, dess innehåll & mål

- Vad körkortsutbildningen innehåll och vad dess mål är
- Vilket juridiskt ansvar du har som handledare
- Vilket moraliskt ansvar du har som handledare
- Vilka krav som ställs på din elev under uppkörningen
- Vart du kan vända dig för att få mer information om körkortsutbildningen och övningskörning

Bättre planering av övningskörningen

- Vilken roll den privata övningskörningen har, samt hur den på bästa sätt kan komplettera övningskörningen hos en trafikskola
- Vilken roll körerfarenheten har för säkerheten i trafiken
- Hur ni kan kombinera teori och praktik under utbildningen på bästa sätt
- Hur ni på bästa sätt kan planera den privata körningen
- Vilka krav som finns på bilen och dess utrustning när ni ska övningsköra

Upplysning om trafiksäkerhetsfrågor

- Hur ni kan välja passande vägar och miljöer utifrån elevens körfärdighet - Hur och varför handledare och elev kan uppfatta situationer i trafiken på olika sätt - Vilka begränsningar som nya förare har - Vilka uppfattningar eleven kan ha om sin egen körförmåga - Vilka skaderisker som finns relaterade till hastighet, bilbälte, alkohol och trötthet i trafiken

Vanliga frågor om handledarutbildningen

Som nämnts i början av denna artikel finns det många frågor som brukar uppstå kring handledarutbildningen och nedan har vi samlat några utav dem:'

Var kan jag gå utbildningen?

Handledarutbildningen går att ta på i princip samtliga trafikskolor i Sverige.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen sker vid ett enda tillfälle och cirka 3-5 timmar lång.

Vem måste gå utbildningen?

Både du och den elev som du ska övningsköra tillsammans med måste genomföra denna utbildning.

Vad kostar utbildningen?

Beroende på vilken körskola du går på och var i landet du bor, kan priset för utbildningen variera. Normalt sett kostar den dock 300-500 kronor per person.

Hur lång är utbildningen giltig?

Efter genomförd utbildning är den giltig i 5 år.

När är det passande att gå utbildningen?

Du och din elev måste gå utbildningen innan du skickar in en ansökan om handledarskap till Transportstyrelsen.

Hur gammal är eleven tvungen att vara?

Eleven måste vara åtminstone 15 år och 9 månader innan hen får genomgå utbildningen.

Kan handledaren ha flera elever?

Ja, som handledare kan du ha upp till 15 elever åt gången.

Måste handledaren gå utbildningen med varje elev?

Nej, som handledare behöver du bara genomgå utbildningen en gång och sedan är den giltig i fem år.