Bonniers Trafikskola Online

Förnya körkort – vad gäller?

Förnya körkort

I Sverige måste vi med ett par års mellanrum förnya våra körkort. Men hur går egentligen detta till och hur ofta måste körkortet förnyas? Allt detta kommer vi att gå igenom i denna artikel.

Innehåll

- Varför måste man förnya sitt körkort?
- Hur ofta måste man förnya sitt körkort?
- Krav för att få förnya ditt körkort

Varför måste man förnya sitt körkort?

Samtliga svenska körkort – oavsett om det gäller AM, B, C1 eller liknande – är giltiga under en begränsad tid. Vilket datum som ditt körkort har börjat gälla respektive när behörigheterna slutar att gälla, framgår på punkt 4a och fält 11 på körkortet.

Det finns många anledningar till varför man måste förnya sitt körkort. Har du ett kort med högre behörighet (C1 och uppåt) handlar det framförallt om medicinska själ. Transportstyrelsen måste helt enkelt kunna säkerställa att du är lika frisk som när du tog körkortet, alternativt förnyade det senast.

Att uppgifter som framgår på körkortet, t.ex. namn och adress, ändras är inte heller ovanligt. En annan orsak till att det är nödvändigt att förnya sitt körkort.

Hur ofta måste man förnya sitt körkort?

Hur ofta man måste förnya sitt kort beror på vilken behörighet man innehar. Ifall du äger ett körkort med någon av följande behörigheter:

- AM
- A1
- A2
- A
- B
- BE

Är du tvungen att genomföra en förnyelse vart tionde år. Som tur är behöver du däremot inte göra särskilt mycket. Transportstyrelsen kommer i god tid innan, ca. 2–3 månader, skicka ut en ansökningsblankett till dig. Den fyller du enkelt i och skickar tillbaka. Voila – ditt körkort är ny förnyat.

Har du däremot ett körkort med någon av följande behörigheter:

- C1
- C1E
- C
- CE
- D1
- D1E
- D
- DE

Måste det förnyas vart femte år. Det räcker då inte heller med att enbart skicka in en ansökningsblankett, utan du måste även bevisa att du fortfarande uppfyller de medicinska kraven.

Krav för att få förnya ditt körkort

Nedan följer de krav som du måste uppfylla för att få förnya ditt körkort:

- Du måste vara permanent bosatt i Sverige, alternativt vara studerande här sedan minst sex månader.
- Du måste ta och använda ett nytt foto på körkortet.
- Du måste betala en avgift om 250 kronor

*Notera dock att det kan finnas undantag ang. den första punkten.

Avslutningsvis

Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för vad som gäller kring körkortsförnyelser. För att kontrollera att det inte skett några lagförändringar, rekommenderar vi dig dock alltid att titta in på Transportstyrelsens hemsida.

m du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online. Vi ses på vägarna!