Bonniers Trafikskola Online

Får man stanna på huvudled?

Får man stanna på huvudled

Att ta körkort innebär att du måste lära dig en mängd olika trafikregler och vägskyltar bland mycket annat. En fråga som brukar dyka upp hos många är ”får man stanna på en huvudled?”. I denna artikel tänkte vi därför reda ut svaret på denna fråga.

Innehåll

- Vad är en huvudled?
- Är det tillåtet att stanna på en huvudled?

Vad är en huvudled?

Först och främst tänkte vi börja med att reda ut vad en huvudled egentligen är. Om du färdas på en sådan måste de andra trafikanterna lämna företräde åt dig. Du har således alltid företräde när du åker på en huvudled.

En väg av denna typ märks alltid upp med en huvudledsskylt. Skylten kännetecknas av dess kvadratiska form (som roterats 90 grader) samt dess gula färg med vit och svart ytterkant. Skylten återfinns vid början av huvudleden och upprepas normalt sett efter varje korsning så länge huvudleden gäller. När den slutar att gälla finner du vägmärket Huvudled upphör (B5).

Är det tillåtet att stanna på en huvudled?

Så till den stora frågan – ”är det tillåtet att stanna på en huvudled?”. Det korta svaret på denna fråga är ja, det är tillåtet att stanna på en huvudled. Detta gäller dock endast om du kan göra det på ett sådant sätt att du inte utgör någon fara eller hindrar övrig trafik på vägen.

Det är däremot inte tillåtet för dig att parkera på en huvudled. Förutsatt att inte skylten för parkering sitter under vägmärket för huvudled. Då är det nämligen tillåtet att parkera trots att du befinner dig på en huvudled.

För att lära dig mer om stannande och parkerande kan du med fördel läsa vår tidigare artikel ”Att tänka på vid stannande och parkering”.

Avslutningsvis

Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för vilka regler som gäller på en huvudled, samt att du fått svar på din fråga huruvida det är tillåtet att stanna på en sådan väg. Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.