Bonniers Trafikskola Online

Besiktiga bilen – information och fakta

besiktiga bilen

I princip samtliga motordrivna fordon som färdas på våra vägar måste besiktigas. Inte minst personbilar. I denna artikel tänkte vi därför dela med oss av hjälpsam information och fakta som rör just bilbesiktning. B.la. kommer vi att gå igenom när bilen ska besiktigas, varför den behöver göras det och vad som kontrolleras.

Innehåll

- Varför genomförs besiktningar?
- Vad kontrolleras vid en bilbesiktning?
- Hur vet man när bilen ska besiktigas?

Varför genomförs besiktningar?

Att besiktiga sin bil är i Sverige obligatoriskt för samtliga fordonsägare. Anledningen till att man genomför dessa kontroller är för att säkerställa att bilarna inte har några allvarliga brister eller tekniska fel. Fel som riskerar att leda till allvarliga olyckor.

Det är således en säkerhetsåtgärd för att minska antalet trafikolyckor som beror på tekniska fel eller brister i bilens konstruktion.

Vad kontrolleras vid en bilbesiktning?

Som nämnts ovan är det i Sverige obligatoriskt att besiktiga sin bil. Vid besiktningstillfället kontrolleras också samtliga fordon på samma sätt. Det som gås igenom är:

1. Bilens stomme – En säker bil kräver en stabil stomme. Det är trots allt den bärande konstruktionen som alla komponenter vilar på. Vid besiktningen kontrolleras det därför att stommen inte blivit utsatt av svår rost eller också har andra brister som sprickor.

2. Hjul och styrsystem – På samma sätt som bilens stomme är en vital del av konstruktionen, är det även viktigt att hjul och styrsystem fungerar felfritt. Man kontrollerar därför att däcken är i bra skick och att mönsterdjupen är på en godkänd nivå.

3. Drivsystem – Till bilens drivsystem hör allt ifrån motor till el-, avgas- och drivsystem, vilka grundligt undersöks för att identifiera eventuella brister.

4. Bromssystem – Att bromsarna fungerar felfritt och har en god effektivitet kan i vissa situationer vara skillnad på liv eller död. Med anledning av detta kontrolleras det att bromsarnas funktion och effektivitet är som de bör.

5. Karosseri – Säkerhet är som nämnts av största vikt vid besiktningar. Därför kontrolleras också bilens karosseri, vilket inkluderar säkerhetsbälten, vindrutor och dörrar.

6. Kommunikation – Att kunna ”kommunicera” med dina medtrafikanter är viktigt för att undvika en kollision. Med anledning av detta kontrolleras bilens blinkers, belysning (både hel och halv), tuta, spolarvätska och varningstriangel.

7. Miljö – Idag ställs det allt högre krav på att fordonens utsläpp inte får vara för höga. Därav kontrolleras bilens avgasutsläpp och jämförs med gällande gränsvärden*.

*Notera att dessa kan förändras från år till år.

8. Övriga komponenter – Sist men inte minst kontrolleras andra komponenter såsom bilens dragkrok, instrumentlampor och hastighetsmätare.

Hur vet man när bilen ska besiktigas?

Beroende på hur gammalt ditt fordon är kan detta variera. Vanligtvis får du dock hemskickat ett brev om att det är dags för besiktning. Vi vill dock påpeka att så inte alltid är fallet och att det är du som ägare som är ansvarig för att besiktningen sker vid rätt tidpunkt.

I maj 2018 introducerades nya besiktningsregler, vilka innebär att:

- En helt ny bil måste genomgå en besiktning senast 3 år efter att den tagits i bruk.

- Bilen måste genomgå en andra besiktning senast 2 år efter den månad då första kontrollen gjordes.

- Bilen därefter måste genomgå en besiktning var fjortonde månad.

Sammantaget innebär detta att en bil som är äldre än 5 år måste genomgå en besiktning varje år.

Andra regler som kan vara bra att veta om är:

- Att bilen automatiskt förses med körförbud om besiktningen inte sker i rätt tid.

- Att du är tvungen att åtgärda eventuella fel och/eller brister som uppmärksammas vid besiktningstillfället. Om inte detta görs förses bilen med körförbud.

- Att en polis eller inspektör har möjlighet att när som helst göra en kontroll av din bil, vilket kallas för en flygande inspektion.

Avslutningsvis

Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för när bilen ska besiktigas, varför den behöver göras det och vad som kontrolleras.