Bonniers Trafikskola Online

Behörighet körkort - vad krävs för att köra olika fordon

behörighet körkort

På våra vägar finns det en mängd olika fordon och ibland kan det vara svårt att veta vad som krävs för att köra de olika fordonen. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om de olika körkortsbehörigheterna och vad som krävs för att du ska få tillåtelse att framföra de varierande fordonen på våra vägar!

Nedan hittar du en översikt av de olika behörigheterna som finns i Sverige, vad som krävs för att få ta körkort för dem, samt vilka fordon du får framföra:

Behörighet: AM – moped klass 1 (EU-moped)

För att kunna få AM-behörighet krävs det att du:

- Är minst 15 år gammal.
- Innehar ett giltigt körkortstillstånd från Trafikverket.
- Genomgått utbildningen för AM-körkortet på en trafikskola.
- Genomfört och klarat teoriprovet för AM-körkort hos Trafikverket.

Efter att du uppnått alla ovanstående krav, har du tillåtelse att framföra följande fordon:

- Moped klass 1
- Moped klass 2
- Traktor
- Motorredskap klass 2

Behörighet: Snöskoter

För att få snöskoterbehörighet krävs det att du:

- Är minst 16 år gammal.
- Genomgått utbildningen för snöskoter på en trafikskola.
- Genomfört och klarat teoriprovet för snöskoter hos Trafikverket.

Behörighet: Terränghjuling

För att få behörig att köra terränghjuling krävs det att du:

- Är minst 16 år gammal.
- Genomgått utbildningen för terränghjuling på en trafikskola.
- Genomfört och klarat teoriprovet för terränghjuling hos Trafikverket.

Behörighet: A1 – lätt motorcykel

För att kunna få A1-behörighet krävs det att du:

- Är minst 16 år gammal.
- Innehar ett giltigt körkortstillstånd från Trafikverket.
- Genomgått och klarat riskutbildningen hos en trafikskola.
- Genomfört och klarat teoriprov samt uppkörning hos Trafikverket.

Efter att du uppnått alla ovanstående krav, har du tillåtelse att framföra följande fordon:

- Lätt motorcykel (125 cc)
- Moped klass 1
- Moped klass 2
- Traktor a
- Motorredskap klass 2

Behörighet: A2 – mellanstor motorcykel

För att kunna få A2-behörighet krävs det att du:

- Är minst 18 år gammal.
- Innehar ett giltigt körkortstillstånd från Trafikverket.
- Genomgått och klarat riskutbildningen hos en trafikskola.
- Genomfört och klarat teoriprov samt uppkörning hos Trafikverket.

Efter att du uppnått ovanstående krav, har du tillåtelse att framföra följande fordon:

- Mellanstor motorcykel (47,6 hk)
- Moped klass 1
- Moped klass 2
- Traktor a
- Motorredskap klass 2

Behörighet A – tung motorcykel

För att kunna få A-behörighet krävs det att du:

- Är minst 24 år gammal (Finns dock undantag. Du kan vara 20 år om du haft A2-behöriughet i minst 2 år).
- Innehar ett giltigt körkortstillstånd från Trafikverket.
- Genomgått och klarat riskutbildningen hos en trafikskola.
- Genomgått och klarat teoriprov och uppkörning hos Trafikverket (Finns dock undantag. Om du innehar A1- eller A2-behörighet är du inte tvungen att genomföra teoriprovet).

Efter att du uppnått ovanstående krav, har du tillåtelse att framföra följande fordon:

- Tung motorcykel
- Moped klass 1
- Moped klass 2
- Traktor a
- Motorredskap klass 2

Behörighet: B – bil

För att kunna få B-behörighet, vilket är en vanlig personbil, krävs det att du:

- Är minst 18 år gammal.
- Innehar ett giltigt körkortstillstånd från Trafikverket.
- Genomgått och klarat riskutbildningen hos en trafikskola (riskettan och risktvåan).
- Genomfört och klarat teoriprov samt uppkörning hos Trafikverket.

Efter att du uppnått ovanstående krav, har du tillåtelse att framföra följande fordon:

- Personbil som inte överstiger en totalvikt på 3,5 ton. Undantag finns dock för vissa äldre körkort. Lätt släp får kopplas till bilen.
- Lätt lastbil som inte överstiger en totalvikt på 3,5 ton.
- Terrängvagn.
- Moped klass 1.
- Moped klass 2.
- Traktor a.
- Traktor b.
- Tre- och fyrhjulig motorcykel.
- Motorredskap klass 1.
- Motorredskap klass 2.

Behörighet: Utökad B

För att kunna få utökad B-behörighet krävs det att du:

- Innehar B-behörighet.
- Genomfört och klarat uppkörning hos Trafikverket.

Efter att du uppnått ovanstående krav, har du tillåtelse att framföra följande fordon:

- Bil med släpvagn vars sammanlagda totalvikt inte överstiger 4,25 ton.

Behörighet: BE – bil med tungt släp

För att kunna få BE-behörighet krävs det att du:

- Är minst 18 år gammal.
- Innehar B-behörighet.
- Innehar ett giltigt körkortstillstånd från Trafikverket.
- Genomfört och klarat teoriprov och uppkörning hos Trafikverket.

Efter att du uppnått ovanstående krav, har du tillåtelse att framföra följande fordon:

- Bil och lätt lastbil vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton.
- Ovanstående fordon med ett eller flera tillkopplae släpfordon (så länge släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton). Notera att det finns vissa undantag för äldre körkort.

Behörighet: C1 – medeltung lastbil

För att kunna få C1-behörighet krävs det att du:

- Är minst 18 år gammal.
- Innehar B-behörighet.
- Innehar ett giltigt körkortstillstånd från Trafikverket.
- Genomfört och klarat teoriprov och uppkörning hos Trafikverket.

Efter att du uppnått ovanstående krav, har du tillåtelse att framföra följande fordon:

- Lastbil vars totalvikt inte överstiger 7,5 ton. Det är också tillåtet att koppla på en släpvagn vars totalvikt ej överstiger 750 kg.
- Bil som har en totalvikt över 3,5 ton men som inte överstiger 7,5 ton. Det är också tillåtet att koppla på en släpvagn vars totalvikt ej överstiger 750 kg.

Behörighet C1E – medeltung lastbil med tungt släp

För att kunna få C1E-behörighet krävs det att du:

- Är minst 18 år gammal.
- Innehar C- eller C1-behörighet.
- Innehar ett giltigt körkortstillstånd från Trafikverket.
- Genomfört och klarat teoriprov och uppkörning hos Trafikverket.

Efter att du uppnått ovanstående krav, har du tillåtelse att framföra följande fordon:

- Medeltung lastbil (samma som C1-behörighet), samt möjligheten att koppla på släpfordon så länge den sammanlagda totalvikten inte är mer än 12 ton.

Behörighet: C – tung lastbil

För att kunna få C-behörighet krävs det att du:

- Är minst 21 år gammal.
- Innehar B-behörighet.
- Innehar ett giltigt körkortstillstånd från Trafikverket.
- Genomfört och klarat teoriprov och uppkörning hos Trafikverket.

Efter att du uppnått ovanstående krav, har du tillåtelse att framföra följande fordon:

- Tung lastbil vars totalvikt överstiger 3,5 ton.
- Bil vars totalvikt överstiger 3,5 ton.
- Koppla på släpfordon med en totalvikt om max 750 kg på ovanstående fordon. Vissa undantag gäller äldre körkort där det räcker med endast B-behörighet.

Behörighet: CE – tung lastbil med tungt släp

För att kunna få CE-behörighet krävs det att du:

- Är minst 21 år gammal.
- Innehar B-behörighet.
- Innehar ett giltigt körkortstillstånd från Trafikverket.
- Genomfört och klarat teoriprov och uppkörning hos Trafikverket.

Efter att du uppnått ovanstående krav, har du tillåtelse att framföra följande fordon:

- Lastbil vars totalvikt överstiger 3,5 ton (samma som C-behörighet).
- Bil vars totalvikt överstiger 3,5 ton (samma som C-behörighet).
- Koppla på släpfordon utan övre maxgräns på ovanstående fordon.

Behörighet: D1 – medelstor buss

För att kunna få D1-behörighet krävs det att du:

- Är minst 21 år gammal.
- Innehar B-behörighet.
- Innehar ett giltigt körkortstillstånd från Trafikverket.
- Genomfört och klarat teoriprov samt uppkörning hos Trafikverket.

Efter att du uppnått ovanstående krav, har du tillåtelse att framföra följande fordon:

- Buss med kapacitet för max 16 passagerare, samt med en maxlängd på 8 meter.
- Koppla på en släpvagn vars totalvikt inte överstiger 750 kg.

Behörighet: D1E – medelstor buss med tungt släp

För att kunna få D1E-behörighet krävs det att du:

- Är minst 21 år gammal.
- Innehar D- eller D1-behörighet.
- Innehar ett giltigt körkortstillstånd från Trafikverket.
- Genomfört och klarat teoriprov samt uppkörning hos Trafikverket.

Efter att du uppnått ovanstående krav, har du tillåtelse att framföra följande fordon:

- Buss med kapacitet för max 16 passagerare, samt med en maxlängd på 8 meter (samma som D1-behörighet).
- Koppla på ett släpfordon med ingen övre vikt på ovanstående fordon.

Behörighet: D – buss

För att kunna få D-behörighet krävs det att du:

- Är minst 24 år gammal.
- Innehar B-behörighet.
- Innehar ett giltigt körkortstillstånd från Trafikverket.
- Genomfört och klarat teoriprov och uppkörning hos Trafikverket.

Efter att du uppnått ovanstående krav, har du tillåtelse att framföra följande fordon:

- Buss utan begränsningar på sittplatser och längd.
- Koppla på en släpvagn med en maxvikt på 750 kg på ovanstående fordon.

Behörighet: DE – buss med tungt släp

För att kunna få DE-behörighet krävs det att du:

- Är minst 24 gammal.
- Innehar D-behörighet.
- Innehar ett giltigt körkortstillstånd från Trafikverket.
- Genomfört och klarat teoriprov och uppkörning hos Trafikverket.

Efter att du uppnått ovanstående krav, har du tillåtelse att framföra följande fordon:

- Buss utan begränsningar på sittplatser och längd (samma som D-behörighet)
- Koppla på ett släpfordon utan några begränsningar på vikt.

Avslutningsvis

Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för vad de olika körkortsbehörigheterna innebär, vad som krävs för att få dem, samt vilka fordon du får framföra med de olika behörigheterna.

Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online